Bezig met de ontwikkeling van een nieuw concept robot en nog een paar leuke projecten.